Digitalisering

Rådgivning

Metodstöd

Förstudie

Förändringsledning

Utbildning

Föreläsningar

Projekt

NyttorealiseringIT

Certifierad CIO / IT-Chef

Certifierad ITIL

IT-säkerhet ISO27000

Sårbarhetskanning -analys

Incidenthantering

Support

Produkter

Rådgivning 

Utbildning

Upphandling / LOU

Internet of Things (IoT)


Verksamhet

Certifierad Verksamhetsarkitekt

Rådgivning

Styrelse- och ledningsuppdrag

Kontinuitetsplanering

Process- och förmågekartläggning

Informationsmodellering

Informationssäkerhet

GDPR & dataskydd

Förändringsledning

Agila arbetssätt

KontaktA

   

Gustav Flogén

070-5219033

   gustav@itprojektpartner.se